SYSTEM CONTENT

Thông tin chuyển khoản

(Ngày cập nhật: 15/01/2014)

* Cách Thanh Toán:


         1) Thanh toán chuyển khoản qua ATM
Đến bất kỳ máy ATM thuộc Techconbank để chuyển tiền theo thông tin
CÔNG TY TNHH DV DU LỊCH CÁNH CHIM VIỆT
Số tài khoản: 1902 1984 1920 27 VND
Ngân hàng Techcombank – CN Phú Mỹ Hưng, Q. 7 .TP.HCM

 

                                       2) Thanh toán chuyển khoản qua ATM
Đến bất kỳ máy ATM thuộc HDBank để chuyển tiền theo thông tin
CÔNG TY TNHH DV DU LỊCH CÁNH CHIM VIỆT
Số tài khoản: 0037 0407 0005 622 VND
Ngân hàng HDBank - CN Lãnh Binh Thăng, P. 8, Q. 11 TP.HCM

 

                                      3) Thanh toán chuyển khoản qua ATM
Đến bất kỳ máy ATM thuộc Sacombank để chuyển tiền theo thông tin
CÔNG TY TNHH DV DU LỊCH CÁNH CHIM VIỆT
Số tài khoản: 0600 5828 3706 VND
Ngân hàng Sacombank – CN Hoà Bình, Q. Tân Phú .TP.HCM

 

                                       4) Thanh toán chuyển khoản qua ATM
Đến bất kỳ máy ATM thuộc Vietcombank để chuyển tiền theo thông tin
Phan Hoài Tâm
Số Tài khoản: 025 100 161 1778
Ngân hàng Vietcombank CN Lãnh Binh Thăng. Q 11. TP.HCM                                       5) Thanh toán chuyển khoản qua ATM
Đến bất kỳ máy ATM thuộc Á Châu (ACB) để chuyển tiền theo thông tin
Chủ tài khoản: Phan Hoài Tâm
Số tài khoản : 816 262 79
Ngân hàng Á Châu (ACB) CN Q 11 TP.HCM


 
                                       6) Thanh toán chuyển khoản qua ATM
Đến bất kỳ máy ATM thuộc Agribank để chuyển tiền theo thông tin
Chủ tài khoản: Phan Hoài Tâm
Số Tài khoản: 646 020 514 9331
Ngân hàng Nông nghiệp PTNT( Agribank)  CN Tân Phú. TP.HCM

 


                                        7) Thanh toán chuyển khoản qua ATM
Đến bất kỳ máy ATM thuộc Vietinbank (TMCP) để chuyển tiền theo thông tin
Chủ tài khoản: Phan Hoài Tâm
Số Tài khoản:101 010 005 352 859
Ngân hang Vietinbank (TMCP) CN Tân Phú. TP.HCM

 


                                       8) Thanh toán chuyển khoản qua ATM
Đến bất kỳ máy ATM thuộc Techcombankđể chuyển tiền theo thông tin
Chủ tài khoản: Phan Hoài Tâm
Số Tài khoản: 1402 2916 2850 15
Ngân hàng Techcombank CN Bình Thới, Q. 11. TP.HCM

 

                                       9) Thanh toán chuyển khoản qua ATM
Đến bất kỳ máy ATM thuộc DongA để chuyển tiền theo thông tin
Chủ tài khoản: Phan Hoài Tâm
Số Tài khoản:0109175482
Ngân hang DongA TP.HCM

                                       9) Thanh toán chuyển khoản qua ATM
Đến bất kỳ máy ATM thuộc HĐBank để chuyển tiền theo thông tin
Chủ tài khoản: Phan Hoài Tâm
Số Tài khoản: 029704070012361
Ngân hang HĐBank TP.HCM